Beoordelingsrichtlijnen

Voor het plaatsen van een beoordeling zal deze moeten voldoen aan de onderstaande richtlijnen. Deze richtlijnen staan verder uitgewerkt in de algemene voorwaarden. Wanneer een bezoeker een ervaring heeft geplaatst zal deze door Wuus.nl worden getoetst of deze voldoet aan de richtlijnen.

1. Onjuiste of misleidende persoonsgegevens. Het is voor een bedrijf belangrijk dat zij inzicht krijgen in de afzender van een beoordeling. Alleen zo kan het bedrijf zich ontwikkelen en een probleem oplossen. Anonieme en beoordelingen geplaatst namens anderen kunnen worden verwijderd. Derhalve is het belangrijk dat beoordelaars bereikbaar zijn voor de reactie van het bedrijf op een beoordeling. Alleen zo kan een bedrijf ontevredenheid trachten weg te nemen. Indien een beoordelaar niet meer bereikbaar is en/of niet reageert op verzoeken daartoe kan dit reden zijn een beoordeling te verwijderen (bijvoorbeeld als deze onvolledig is gemotiveerd).

2. Ongepaste inhoud. Beoordelingen met aanstootgevende taal worden verwijderd. Ook ellenlange verhalen zullen wij verwijderen of inkorten. Een en ander ter beoordeling van de redactie.

3. Niet-relevante beoordelingen. Negatieve beoordelingen moeten voldoende gemotiveerd zijn en de negatieve beoordeling. Beoordelingen moeten de persoonlijke ervaring met het bedrijf beschrijven. Ervaringen van anderen, of die niet gaan over het bedrijf worden verwijderd.

4. Persoonlijke gegevens. Beoordelingen die persoonlijke informatie bevatten zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers worden verwijderd. Ook beschrijvingen die te herleiden zijn naar een persoon kunnen wij verwijderen. - Op verzoek van de beoordelaar. - Beoordelingen met een onvoldoende worden de eerste 14 dagen niet direct zichtbaar op internet en zijn alleen voor het betreffende bedrijf zichtbaar indien er is gekozen voor een wuus interact pakket. Het bedrijf kan contact opnemen met u om uitleg te vragen over de onvoldoende, dan wel de klacht op te lossen. U kunt daarna de beoordeling nog aanpassen op verzoek van het bedrijf. Dit bent u niet verplicht. Indien een bedrijf contact met u opneemt en u geeft daar geen gehoor aan, dan kan dat reden zijn om de beoordeling te verwijderen.

5. Focus op uw eigen ervaring met de dienstverlening van het bedrijf dat u beoordeelt.

6. Gebruik uw ingezonden beoordeling niet voor formele klachten.

7. Kritiek op andere ingezonden beoordelingen is niet toegestaan.

8. Ingezonden beoordelingen mogen de persoonlijke veiligheid van iemand en zijn/haar eigendommen niet bedreigen of misbruiken.

9. Ingezonden beoordelingen mogen geen reclame-uitingen bevatten (bijvoorbeeld prijzen, advertenties, verwijzingen naar andere websites of bedrijven, aanbiedingen of artikelen).

10. Wanneer u uw beoordeling over een bedrijf geeft en verstuurt, verklaart en garandeert u dat, uw beoordeling direct gepubliceerd mag worden op Internet, u vrijwillig afstand doet van alle rechten die u op deze “content” heeft, de door u ingezonden beoordeling en/of ervaring correct, accuraat en niet misleidend is en de door u ingezonden beoordeling, geen inbreuk maakt op andermans rechten en u hiermee niet onrechtmatig handelt.

11. Wuus.nl heeft het recht uw ingezonden beoordeling te weigeren of te verwijderen op basis van de algemene voorwaarden.

12. Concurrenten zijn uitgesloten van het geven van een beoordeling.